Nature Morte

 
"Arance e Limoni"

Olio su Tela

30 x 40
 
"Pannocche con Arance
e Limoni"

Olio su Tela

30 x 40
 
"Composizione di Frutta"

Olio su Tela

70 x 80
 
"Composizione di Frutta"

Olio su Tela

70 x 80
 
"Frutta Autunnale"

Olio su Tela

70 x 80
 
"Sedia e Melograni"

Olio su Tela

30 x 40
 
"Sedia e Melograni"

Olio su Tela

50 x 70
 
Olio su Tela

50 x 70
 
"Melograni"

Olio su Tela

50 x 70
 
"Fichi d'India"

Olio su Tela

30 x 40
 
"Nespole, Fragole e Limoni"

Olio su Tela

50 x 70
 
"Nespole"

Olio su Tela

50 x 70
 
"Fichi d'India"

Olio su Tela

50 x 70
 
"Natura Morta"

Olio su Tela

60 x 90
 
"Natura Morta"

Olio su Tela

50 x 70
 
"Composizione di Agrumi"

Olio su Tela

50 x 70
 
"Melograni"

Olio su Tela

30 x 60
 
"Composizione di Frutta"

Olio su Tela

30 x 60